Vyšetření zraku   

Na našem pracovišti nabízíme komplexní oční vyšetření dětí i dospělých, vyšetřujeme a léčíme pacienty s glaukomem (zelený zákal) nebo s diabetickou retinopatií.

Standardní vyšetření zahrnuje:

  • měření refrakce a keratometrie (automatický kerato-refraktometr)
  • měření nitroočního tlaku pomocí bezkontaktního tonometru
  • stanovení zrakové ostrosti do dálky i do blízka, popřípadě předpis brýlové korekce
  • vyšetření okolí oka-víček, spojivky, rohovky, duhovky, čočky, sítnice a zrakového nervu

Doplňující vyšetření:

  • vyšetření na rohovkovém topografu
  • pachymetrie (měření tloušťky rohovky)
  • aberometrie