Oční vady   

Oční vady

Optický systém oka bývá přirovnáván k fotografickému aparátu. Přední plochu oka tvoří průhledná rohovka, která je hlavní lomivou součástí tohoto systému. Změnou jejího tvaru můžeme změnit její lomivost. U oka, které nemá refrakční vadu, se paprsky po průchodu rohovkou a čočkou sbíhají v místě nejostřejšího vidění na sítnici.

Ametropie, refrakční vada oka, je porušení poměru mezi lomivou silou optického aparátu oka a jeho předozadní délkou; světelné paprsky vstupující do oka se nespojují do jednoho bodu na sítnici a důsledku toho je vidění neostré. Je-li příčina v nesprávné lomivosti, jde o ametropii lomivou, při kratší nebo delší předozadní ose oka jde o ametropii osovou (nejčastější).

Existují tři typy ametropie:

Myopie - krátkozrakost

Rovnoběžné paprsky vstupující do oka se spojují před sítnicí, většinou v důsledku delší předozadní osy oka, paprsky z blízkého prostoru vstupují do oka rozbíhavě, proto krátkozraký člověk vidí neostře na dálku a dobře do blízka. Při vyšších stupních osové krátkozrakosti vznikají degenerativní změny v cévnatce a na sítnici, což má za následek nekorigovatelné snížení vidění. Krátkozrakost se obvykle koriguje brýlemi s rozptylnými čočkami.


Hypermetropie - dalekozrakost

Světelné paprsky se spojují zdánlivě za sítnicí, u osové dalekozrakosti je předozadní délka oka menší. Dalekozraký člověk vidí neostře do dálky, ale především na blízko; vada je korigována většinou brýlemi se spojnými čočkami..


Astigmatismus

Optický systém oka nemá lomivé plochy sféricky zakřivené, lomivost se v některých meridiánech různí a vzniká deformované, čárkovité vidění. Náprava se obvykle provádí brýlemi s cylindrickými čočkami.


Presbyopie

Stařecká vetchozrakost - vada, která potká ve starším věku prakticky každého člověka. Projevuje se špatným viděním na čtení, tzv. „nemoc krátkých rukou". Jedná se o ztrátu pružnosti oční čočky. Lidé, kteří měli dosud jedny brýle do dálky, začnou potřebovat druhé do blízka.