Laserové operace   Ostrava - Mariánské hory

LASIK

LASer in SItu Keratomileusis

U této metody je nejprve na rohovce mechanicky pomocí mikrokeratomu vytvořena povrchová lamela, která se odklopí. Pak se rohovka ošetří excimer laserem a následně se lamela navrátí zpět na původní místo. Není třeba ji nijak přišívat nebo krýt oko kontaktní čočkou. Hojení je rychlé a prakticky bezbolestné, zraková rehabilitace rychlá.

LASEK

LASer Epithelial Keratomileusis

Spočívá v tom, že rohovkový epitel je nejprve uvolněn speciálním roztokem, poté je označena ploška, pod kterou bude provedena vlastní fotoablace a epitel je shrnut z označeného místa na stranu. Nyní je provedena klasická PRK a po ní je vrstvička epitelu opět vrácena na původní místo a oko je kryté kontaktní čočkou. Manipulace s epitelem je prováděna sadou speciálních nástrojů.

PRK

Fotorefraktivní keratektomie (PhotoRefractive Keratectomy)

Po znecitlivění oka kapkami se nejprve mechanicky odstraní povrchová vrstvička epitelu rohovky. Poté se provede laserové ošetření rohovky. Protože je po tomto zákroku povrch rohovky „obnažený“, kryje se kontaktní čočkou. V prvních dnech bývá přesto oko bolestivé a vidění neostré. Definitivní úprava zraku probíhá individuálně od několika týdnů až měsíce.

Na našem pracovištích operujeme na excimer laseru německé výroby Schwind Esiris s aktivním eye-trackingem. Pomocí laserových paprsků je upraveno zakřivení rohovky s přesností na tisíciny milimetru. Protože rohovka tvoří 2/3 refrakce (lomu paprsků) oka, je laserovými paprsky postupně odpařována její tkáň, čímž dojde k upravení dioptrických hodnot oka.